กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ประธานสภาอาจารย์ อาจารย์อาวุโส นายกสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562" ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล