กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 สค 62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hikari Ishido, Director of Chiba University Bangkok Center โดยมีสำนักงานอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนเชิญ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เป็นวิทยากรและผู้ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน ในการประชุมนานาชาติหัวข้อ “Resources and Human Mobility” ซึ่งจะจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา