กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมให้ความรู้ในเรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 13 คน และคณะครู จำนวน 5 ท่าน จากศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม เขตทวีวัฒนา ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์