กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้แทน รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณบดี เขียนโดย Super User ฮิต: 22
พิธีเปิดโครงการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” เขียนโดย Super User ฮิต: 36
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือ เขียนโดย Super User ฮิต: 57
งานแถลงข่าวโครงการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” เขียนโดย Super User ฮิต: 35
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 47
รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการบรรยายพิเศษ ณ K-water Academy ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เขียนโดย Super User ฮิต: 58
อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบันและแผนไทย เขียนโดย Super User ฮิต: 64
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี เขียนโดย Super User ฮิต: 32
พิธีเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 14 เขียนโดย Super User ฮิต: 73
The Nation ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เขียนโดย Super User ฮิต: 71
พิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีส่ง-รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดี เขียนโดย Super User ฮิต: 79
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรร่วมระหว่างมหิดลกับ Shanghai Jiao Tong University เขียนโดย Super User ฮิต: 55
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 87
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 61
เกียรติบัตรโครงการต้นแบบด้านพันธกิจสัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เขียนโดย Super User ฮิต: 35
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) เขียนโดย Super User ฮิต: 45
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 40
เสวนาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน” ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 47
รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 53
“พิธีไหว้ครู” ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 55
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ) และมหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 122
การประชุม “รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต” ระดับปริญญาเอก เขียนโดย Super User ฮิต: 85
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสัมภาษณ์อาจารย์รัตนะ บุลประเสริฐ เขียนโดย Super User ฮิต: 72
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) เขียนโดย Super User ฮิต: 75
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี เขียนโดย Super User ฮิต: 67
รางวัล Mahidol Energy Awards 2019 และรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 73
การประชุม AUN-EEC Round Table Discussion ณ Ateneo De Manila University, Queson City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เขียนโดย Super User ฮิต: 83
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 80
หารือความร่วมมือกับ Chiba University Bangkok Center เขียนโดย Super User ฮิต: 68
ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม เขตทวีวัฒนา ดูงานที่คณะฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 62