กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดอบรมนานาชาติ Adapting to Climate Change: Facing the Consequence เขียนโดย Super User ฮิต: 225
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองเต่า วัดบวรนิเวศวิหาร เขียนโดย Super User ฮิต: 230
ร่วมงานนิทรรศการโครงการ CEO FORUM : Electricity R&l Challenges in the 21st Century เขียนโดย Super User ฮิต: 189
ต้อนรับ องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (Norwegian People's Aid) เขียนโดย Super User ฮิต: 212
ประชุมและหารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เขียนโดย Super User ฮิต: 203
ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD และรับใบรับรอง Green Meetings เขียนโดย Super User ฮิต: 252
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED Network เขียนโดย Super User ฮิต: 199
พิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” เขียนโดย Super User ฮิต: 218
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก Prospect Burma (PB) เขียนโดย Super User ฮิต: 230
อบรมหลักสูตร การแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย(Cannabis Science) รุ่นที่ 2 เขียนโดย Super User ฮิต: 548
ปาฐกถาเกียรติยศ ผศ.ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User ฮิต: 264
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 230
แลกเปลี่ยนข้อหารืองานด้านการศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เขียนโดย Super User ฮิต: 215
EN Mahidol Job Fair ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 206
อบรมนานาชาติในหัวข้อ “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management” เขียนโดย Super User ฮิต: 225
ร่วมหารือกับ ผู้อำนวยการและทีม ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 299
แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา เขียนโดย Super User ฮิต: 255
ความร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University ประเทศจีน เขียนโดย Super User ฮิต: 234
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 255
การบรรยายพิเศษใน “โครงการ EN Happy ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร” ประจำปี 2561 เขียนโดย pr ฮิต: 295
ค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 2 เขียนโดย pr ฮิต: 446
อบรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เขียนโดย pr ฮิต: 348
อบรมระบบมาตรฐานสากลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ISO 45001 เขียนโดย pr ฮิต: 487
อบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เขียนโดย pr ฮิต: 330
วันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 32 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เขียนโดย pr ฮิต: 265