2 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 ณ ห้อง 217-219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา