25 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานค่ายฯ พร้อมด้วย คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล