25 ตค 61 10.00 น. Prof. Dr. Achim Bräuning จาก Institute of Geography, Alexander-University of Erlangen-Nürnberg , ประเทศเยอรมนี บรรยายพิเศษในกิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ “Wood anatomy: A revitalization of a classic technique with new applications in climate and environmental research” ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน อาคาร 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์