กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยประธานหลักสูตร คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. David Finegold, President และ Mr. Chris Musick, Assistant Vice President for International Affairs, Chatham University, USA ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะและหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Chatham University ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล