กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Akira Kagawa จาก Forestry and Forest Products Research Institute Tsukuba, ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษในกิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ “Smart borer and cellulose extraction” ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน อาคาร 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์