กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 ก.ย.61 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระรูปเขียนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากคุณประเทศ อิงคดาภา ดร.ไพรินทร์ ชุโชติถาวร และคุณมานพ ศุภนาม ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล