กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 ก.ย.61 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีพิธี สักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ สักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาน พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา สักการะเจ้าขุนทุ่ง ไหว้พระภูมิเจ้าที่ รูปปั้นรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์และถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์