กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 กย 61 เวลา 11.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุวานิช ณ ห้องรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล