กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 กย 61 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานเปิดงานพร้อมเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยใน “กิจกรรม EN Research Expo 2018” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารับทราบความถนัดและแนวทางงานวิจัยของคณาจารย์ที่สามารถให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้