วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ดร. มณฑิรา ยุติธรรม ประธานโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยคุณชวาล แก้วลือ ผศ.วัลลภ พงษ์ยืน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานเมืองน่าอยู่ 3 มิติและร่วมพิธีปิดโครงการ ณ ศูนย์การศึกษา วิจัยฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล อ.สบปราบ จ.ลำปาง