15 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (อาจารย์อาวุโส) ประธานสภาอาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแสดงความยินดี ในงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561" ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล