11 สค 61 เวลา 11.00 น อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ พร้อมด้วยคณะทำงาน นำคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก School of Environmental Science, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำท่าจีน ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2561