7 สค 61 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้สัมภาษณ์รายการ ข่าวค่ำ NBT เรื่องการจัดการน้ำถึงสถานการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรี ออกอากาศ วันอังคารที่ 7 ส.ค.61 เวลา 17.30 น.