6 สค 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดญาณเวศกวัน