วันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และกองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาของคณะ ทั้งนี้ได้มีตัวแทนจากคณะอื่นๆ มาร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย