20 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม