รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-27 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศกัมพูชา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เอธิโอเปีย แกมเบีย เคนย่า ลาว มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ มอริเตเนีย โมร็อกโก เนปาล ไนจีเรีย ซูดาน ไทย ตูนิซีย อรุกวัย และเวียดนาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Development Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม