5 กค 61 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และประธานคณะทำงาน ผศ.ดร.กวี ไกรระวี, อ.ดร.พนม ชัยสิทธิ์ และ อ.ดร.รมณีย์ ทองดารา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองเต่า วัดบวรนิเวศวิหาร และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ข้อมูลด้านการปรับปรุงคุณภาพและระบบการระบายน้ำในคลองเต่า วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร