กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมคณะฯจากประเทศเวียดนาม เขียนโดย Super User ฮิต: 145
งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 179
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 176
Special Talk ในหัวข้อ “Wood anatomy: A revitalization of a classic technique with new applications in climate and environmental research” เขียนโดย Super User ฮิต: 163
การแสดงนิทรรศการโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 148
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 152
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม Power Green Camp ครั้งที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 153
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Forestry and Environmental Science สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เขียนโดย Super User ฮิต: 232
รายงานสรุปผลเบื้องต้นการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA เขียนโดย Super User ฮิต: 189
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย (ประเภทดีเด่นปีที่1) ประจำปี2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 214
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA เขียนโดย Super User ฮิต: 156
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 148
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือน ประเทศออสเตรเลีย เขียนโดย Super User ฮิต: 136
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Chatham University, USA เขียนโดย Super User ฮิต: 155
Special Talk ในหัวข้อ “Smart borer and cellulose extraction” เขียนโดย Super User ฮิต: 154
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เขียนโดย Super User ฮิต: 170
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เขียนโดย Super User ฮิต: 154
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เขียนโดย Super User ฮิต: 175
มอบเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” เขียนโดย Super User ฮิต: 172
การบรรยายพิเศษ เรื่องความเชื่อในพื้นที่ศาลายากับการสร้างความศรัทธาในงานสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 179
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 174
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 146
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 151
กิจกรรม EN Research Expo 2018 เขียนโดย Super User ฮิต: 163
พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 154