กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมคณะฯจากประเทศเวียดนาม เขียนโดย Super User ฮิต: 198
งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 229
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 228
Special Talk ในหัวข้อ “Wood anatomy: A revitalization of a classic technique with new applications in climate and environmental research” เขียนโดย Super User ฮิต: 203
การแสดงนิทรรศการโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 194
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 193
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม Power Green Camp ครั้งที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 188
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Forestry and Environmental Science สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เขียนโดย Super User ฮิต: 298
รายงานสรุปผลเบื้องต้นการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA เขียนโดย Super User ฮิต: 228
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย (ประเภทดีเด่นปีที่1) ประจำปี2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 271
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA เขียนโดย Super User ฮิต: 196
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 194
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือน ประเทศออสเตรเลีย เขียนโดย Super User ฮิต: 176
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Chatham University, USA เขียนโดย Super User ฮิต: 194
Special Talk ในหัวข้อ “Smart borer and cellulose extraction” เขียนโดย Super User ฮิต: 190
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เขียนโดย Super User ฮิต: 213
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เขียนโดย Super User ฮิต: 184
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เขียนโดย Super User ฮิต: 243
มอบเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” เขียนโดย Super User ฮิต: 219
การบรรยายพิเศษ เรื่องความเชื่อในพื้นที่ศาลายากับการสร้างความศรัทธาในงานสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 230
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 219
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 179
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 190
กิจกรรม EN Research Expo 2018 เขียนโดย Super User ฮิต: 211
พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 191