รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ม.มหิดล ศาลายา

ท่านสามารถติดตามดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมงได้ที่ http://www.en-ds.mahidol.ac.th/air/aqi_alarm.asp

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 1
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 1
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 1
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 0
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 1
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 5
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 4
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 6
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 4
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 1
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 1
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06:00 น. เขียนโดย Super User ฮิต: 2