ขอแสดงความยินดีกับ “นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) นักศึกษา ET40” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขารางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทำงานอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” และได้ร่วมทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาปกป้องแม่ปลาในฤดูวางไข่ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกว่า “เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่” จนได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559