ขอแสดงความยินดีกับคุณนภารัตน์ ขนันทัย นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ) ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป