ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป