2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการดำเนินการจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาทเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมี คุณอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา และ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงนโยบายและบทบาทของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของประเทศไทย


เวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมฯ นี้จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง และสหภาพยุโรป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดให้ผู้สนใจรับชมทาง Facebook Live ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.facebook.com/en.mahidol ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรชั้นนำจากองค์กรต่างๆ จากภาคประชาสังคมร่วมอภิปรายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ บทบาทของศาลปกครองกับความใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชน เป็นต้น ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดการเสวนา หรือรับชมแบบย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/en.mahidol และดาวน์โหลดเอกสารในงาน หลังจากจบงานเสวนาได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/th/eccr