7 ธันวาคม 2563  นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับเยาวชน และคณะวิทยากรในกิจกรรมเดินป่า “Jungle Rumble: เสียงก้องจากป่าลึก” กับ “ค่ายพาวเวอร์กรีน” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการแกะรอยสัตว์ป่า การศึกษาพันธุ์ไม้และเรื่องราวของระบบนิเวศภายในพื้นที่อุทยาน รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคนิคการดูนก การทำบันทึกธรรมชาติ การเรียนรู้ดาราศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม