3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสารสนเทศและงานห้องสมุด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 24 พร้อมร่วมสมทบทุนการศึกษาวิทยาลัยฯ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา