วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ผู้อำนวยการฝึกอบรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ซึ่งจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9-28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 17 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก

On 9 November 2017, Asst. Prof. Dr. Achara Ussawarujikulchai, training course director, presided over the opening ceremony of the International Training Course on “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” at Professor Emeritus Pongpit Piyapong Conference Room, 2nd floor, Budhanatala Environmental Building. The training is organized at the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, from 9-28 November 2017 and attended by 17 participants from 15 countries all over the world.