ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมกัน “ขับขานบทเพลงเพื่อพ่อ” เพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีถวาย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น ๒ (๔๒๑๘) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล