วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล