วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วทั้งคณะ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณหน้าอาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (อาคาร 3) บริเวณองค์พระพุทธรัตนมงคลนาถ และบริเวณอาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1)