วันนี้ เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลงเมล็ดเพาะกล้าดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสวนมุมสวย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์