วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ ในการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560" ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์