26 ธ.ค.61 เวลา 7.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล