กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User ฮิต: 94
อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน – แผนไทย รุ่นที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 73
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Super User ฮิต: 72
ผู้แทนคณบดีให้การต้อนรับ Prof. Makoto USAMI จาก Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย Super User ฮิต: 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ภายในคณะ” เขียนโดย Super User ฮิต: 61
พิธีปิดอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” เขียนโดย Super User ฮิต: 59
งานมหกรรมคุณภาพ 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 69
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 60
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน - แผนไทย รุ่นที่ 9 เขียนโดย Super User ฮิต: 45
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา) เขียนโดย Super User ฮิต: 54