• รายงานดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมง

  บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  Read More
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

  ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฏาคม 2563

  Read More
 • Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases. Read More
 • วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

  เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวาสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ มีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ดัชนีคุณภาพอากาศวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:00 น. อยู่ในระดับ ปานกลาง ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ สามารถติดตามดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมงได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/aqireport/
 • 1 Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environmental Management (International Program)
 • 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 • 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)
 • 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)
 • 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ
 • 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ (LE/LES)
 • 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)
 • 9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT)
 • 10 Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)

กิจกรรมคณะ

Master of Science Program in Appropriate Technology and Innovation for Environmental Security, Regular (AT) and Special Programme (ATS)

Our Philosophy


Producing Master's degree graduates with in-depth academic knowledge in Appropriate Technology and Innovation for Environmental Security. The emphasis is placed on the multidisciplinary education that encompasses the application of knowledge from various fields, sciences and subsciences in analysis, research, and evaluation to synthesize new knowledge and develop it into a new science with an emphasis on the appropriate utilization of current sciences and environment technologies to enhance the existing body of knowledge through a systematic analytic and synthetic process. The program aims to create innovation including high technology invention in order to solve current environmental challenges at the national, regional and global levels with creativity, leadership, ethics, virtue and academic etiquette for the future stability of natural resources and environment.

How to apply


Admission Requirements

Plan A
1. Having earned a Bachelor's degree or in the final semester of Bachelor's programs in science or applied science from the education institutions accredited by the higher education commission
2. Having earned a minimum cumulative undergraduate grade point average of 2.5
3. Applicants whose qualifications do not meet the stated requirements will be considered eligible for admission only by the program director and the dean of the Faculty of Graduate Studies

Plan B
1. Having earned a Bachelor's degree or in the final semester of Bachelor's programs in science or applied science from the education institutions accredited by the higher education commission
2. Having earned a minimum cumulative undergraduate grade point average of 2.5 and minimum 1 year of work experience within a relevant field
3. Applicants whose qualifications do not meet the stated requirements will be considered eligible for admission only by the program director and the dean of the Faculty of Graduate Studies

Proficiency Examination arranged by the Faculty of Graduate Studies. Those who do not have any of the test scores specified above will have to take the English Proficiency Examination of the Faculty of Graduate Studies on the specified examination day. Exemptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances


Total Cost of the Program


 • (Regular Program) Plan A2 145,800 baht
 • (Special Program) Plan A2 176,700 baht 

Application

Round 1: November - January
Round 2: March – May
by online admission at Faculty of Graduate Studies Website : https://grad.mahidol.ac.th/

Honor and Awards