กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมคณะฯจากประเทศเวียดนาม เขียนโดย Super User ฮิต: 218
งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 245
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 245
Special Talk ในหัวข้อ “Wood anatomy: A revitalization of a classic technique with new applications in climate and environmental research” เขียนโดย Super User ฮิต: 840
การแสดงนิทรรศการโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 211
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 210
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม Power Green Camp ครั้งที่ 13 เขียนโดย Super User ฮิต: 207
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Forestry and Environmental Science สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เขียนโดย Super User ฮิต: 322
รายงานสรุปผลเบื้องต้นการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA เขียนโดย Super User ฮิต: 239
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย (ประเภทดีเด่นปีที่1) ประจำปี2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 292