การเรียนการสอนออนไลน์
เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.
Environment and Natural Resource Journal
Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.
วารสารจะเพิ่มจำนวนฉบับต่อปีจาก 4 ฉบับเป็น 6 ฉบับ เริ่มต้นปี 2021

ปฏิทินกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ

รายละเอียดงานปัจฉิมนิเทศประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 และ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

20-21 ตุลาคม 2563 (เต็มแล้ว)
สามารถดูรายะเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2563

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราค ขายทอดตลาด

ดูประกาศ

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป ได้ใบรับรองผลการศึกษาและสะสมหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENTM 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม