ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
 
          หมอกควันพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 กลับมาสร้างปัญหาอีกครั้ง แม้บางวันสถานการณ์จะคลี่คลายจากอานิสงส์สภาพอากาศรวมทั้งฝนที่ชะล้าง แต่หลายพื้นที่ปริมาณฝุ่นควันพิษยังเข้าขั้นวิกฤต เป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ
          โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง อาทิ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ ตาก นครสวรรค์ สระแก้ว กาญจนบุรี สระบุรี และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่ปีนี้หมอกควันพิษมาเยือนเร็วและรุนแรงกว่าปีก่อน โดยสัปดาห์ ที่ผ่านมาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเกือบ 40 จุด
          ทำให้คนกรุงเทพฯ รวมทั้งในพื้นที่ชานเมืองไม่ว่าจะเป็น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ต้องหาทางป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องทนสูดดมฝุ่นพิษ่ในอากาศ
          ขณะที่หน่วยงานรัฐยังเน้นแค่ส่งสัญญาณเตือน ส่วนมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายังไม่คืบหน้า แม้กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเจ้าภาพหลักได้จัดประชุมเร่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ให้เป็นรูปธรรม
          โดยจะบูรณาการทำงานร่วมกับ กทม. กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง กรม ส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาฯ กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ ยกระดับการปฏิบัติการให้เข้มข้นกว่าปีก่อน
          ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งเขตเมืองและในชนบท ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันพิษที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อเนื่องทำลายบรรยากาศด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว จากปัจจุบันสถิติมลพิษใน กทม.ซึ่งสำรวจและรวบรวมโดย www.Airvisual.com. มีปริมาณมลพิษทางอากาศ ติดอันดับท็อปเทนของโลก
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งเดินหน้า 3 มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษฯ" ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อ 1 ต.ค. 2562 ให้เห็นผลโดยเร็ว
          ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาวกอบกู้สถานการณ์ที่กำลังมีปัญหา
          ลดจำนวนวันที่ฝุ่นพิษ PM 2.5 และ PM 10 เกินค่ามาตรฐาน ลดจุดความร้อน หรือ hotspot แก้ปัญหาไฟไหม้ป่า การเผาขยะ เผาพื้นที่เกษตร ควันพิษจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ให้พื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัดภาคเหนือ กทม.-ปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ตอนล่างพ้นวิกฤตฝุ่นพิษอย่างยั่งยืน