ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
 
          เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,262 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค.2563 เรื่อง "งดใช้ถุงพลาสติก" สรุปได้ว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ เพราะเป็นการช่วยลดขยะในประเทศลด โลกร้อน แต่ไม่ควรนำระบบการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายถุงพลาสติก และส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก ที่ทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ควรมีบริการถุงแบบอื่นทดแทนให้ลูกค้าเพื่อความสะดวก อาทิ ถุงกระดาษหรือถุงผ้ามือสอง ขณะที่มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะรัฐบาลออกมาตรการเร็วเกินไป ยังปรับตัวไม่ได้ดังนั้นจึงไปซื้อของน้อยลงเพราะลำบากในการถือสินค้าจำนวนมากๆ.