ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
 
          ไทยโพสต์ * เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง "เด็กไทยยุคใหม่หัวใจรักษ์โลก" โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,198 คน
          พบว่า เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 98.5 ทราบเรื่องการรณรงค์ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 ระบุว่าทราบจากร้านสะดวกซื้อ อาทิ 7-Eleven รองลงมาร้อยละ 44.1 ระบุว่าทราบจากการประชาสัมพันธ์ทางทีวี และร้อยละ 42.3 ระบุว่าทราบจากโรงเรียน กิจกรรมในโรงเรียน
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเด็กๆ มีส่วนร่วมในการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 ระบุว่าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รองลงมาร้อยละ 21.9 ระบุว่าถ้าซื้อของเล็กๆ น้อยๆ จะไม่รับถุงพลาสติก หรือใช้ถุงเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น และร้อยละ 6.5 ระบุว่าพกถุงติดตัวไปใส่ของ นำภาชนะไปใส่อาหารที่ร้านใกล้บ้าน
          ส่วนการที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ เริ่มงดให้ถุงพลาสติก เด็กๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.1 ระบุว่าจะพกถุงผ้าไปใส่ของ รองลงมาร้อยละ 48.4 ระบุว่าจะนำกระเป๋าไปใส่ของ และร้อยละ 25.0 จะนำตะกร้าไปใส่ของ
          เมื่อถามว่า เด็กๆ คิดว่าตนเองจะสามารถทำหน้าที่พลเมืองไทยที่ดีในการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกอย่างไร เพื่อสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 ของนายกรัฐมนตรี "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 ระบุว่า จะงดรับถุงพลาสติก/ใช้ถุงผ้าเป็นประจำ รองลงมาร้อยละ 19.3 ระบุว่าจะบอกพ่อแม่ ครอบครัวให้ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติก และร้อยละ 8.6 ระบุว่าจะบอกเพื่อนและครูที่โรงเรียนให้ลดการใช้ถุงพลาสติก