ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 
          ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ถึงผลการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 29 พ.ย. ที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมด้วยตัวเอง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. พร้อมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม
          ที่ประชุมรับทราบการรายงานสถานภาพการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 และผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557-2564 และรับทราบรายงานท่าทีของไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 3 และเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กทม. และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งของสำนักการระบายน้ำ กทม. และเห็นชอบรายงานการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสินของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการอีไอเออย่างเคร่งครัด เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็คทรอนิกส์ชุดใหม่เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระแต่ยังมีภารกิจทำต่อ
          พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำให้คณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเมินผลตามตัวชี้วัด มุ่งผลสัมฤทธิ์ และให้ทส.เร่งปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้เป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ การจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน