ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวหน้า ฉบับวันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
          ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 กำลังคุกคามในเมืองใหญ่ นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แถลงสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ม.ค.-ส.ค. 2562) และนโยบายปรับสมดุลปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืน โดยส่งเสริม การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานสำหรับรถดีเซลทั่วไป และขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันให้เพิ่มปริมาณจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ในสถานีบริการน้ำมัน เริ่ม 1 ตุลาคม นี้ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว ยังสามารถช่วยลดมลพิษได้มากถึง 40% ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5 จากกระทรวงพลังงาน