ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562
 
          สตูล - นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เผยว่า ระยะนี้จังหวัดสตูลรับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันกรณีไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ รวมทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ ควรลดและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรืออาคาร หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาดปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ขอความร่วมมืองดการก่อไฟเผากิ่งไม้ ใบไม้ หรือขยะ และลดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ประชาชนขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ สสจ.สตูล หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน นอกเวลาราชการขอรับที่ป้อมยาม สสจ.สตูล
          ด้านนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่าในปีนี้ อ.หาดใหญ่ ประสบปัญหามากที่สุด ภาคใต้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ จ.สุราษฎร์ธานี จ.สตูล และ จ.สงขลา แต่ในส่วนของจังหวัดตรังในปีนี้กรมควบคุมมลพิษได้ส่งรถโมบายเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศมาติดตั้งที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมเวลากว่า 1 เดือนแล้ว เพื่อรองรับกับสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น โดยติดตั้งไว้ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ต.บ้านควน มีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดตรัง มาให้สาธารณสุขจังหวัดตรังได้รับทราบทุกวัน ขณะที่ทางรถโมบายเคลื่อนที่จะยังอยู่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดตรังตลอดช่วงฤดูหมอกควันของปีนี้