ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
 
          "ซันโทรี่" ตระหนักถึงความ สำคัญของน้ำ เพราะน้ำถือ เป็นทรัพยากรหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำ MIZUIKU ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ โดยถือเป็นนโยบายของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และล่าสุด ยังจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะ การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟมที่ใช้ได้ครั้งเดียว"นันทนา ขาวปลื้ม" ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด บอกว่า ซันโทรี่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทย โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ของ ซันโทรี่ ประเทศไทย ภาครัฐและจิตอาสาจากจังหวัดชลบุรี ร่วมทั้ง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี สานต่อพันธกิจองค์กรของแบรนด์ ซันโทรี่ "สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้คนและธรรมชาติ" (Create Harmony with People and Nature)ส่วนของบรรจุภัณฑ์ ซันโทรี่ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบ ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไปจนถึงกระบวนการกำจัดทิ้ง เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และนำบรรจุภัณฑ์นั้นกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป เช่น กระเช้าสินค้าแบรนด์ ที่ทำมาจากพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene) ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ส่วนตัวฐานและหูกระเช้า แปรรูปมาจากพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ขวดแก้วที่ใช้ มีการออกแบบลดความหนาของขวดแก้ว และใช้วัสดุน้อยลง ทำให้มีน้ำหนักเบา ถือเป็นการร่วมลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ได้อีกส่วนหนึ่ง