ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
 
          นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กล่าวว่า ตามที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีฯ เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปอดแก่ชุมชน จึงจัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ล่าสุดปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านถนนกะเพรา หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง และเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น หรือร่วมกันปลูกป่าพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือในพื้นที่เสื่อมโทรมทางกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง จะสนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลนให้.